Wybierz język: Poland / pl

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony projekt

W Laminam, zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią naszego DNA

Jest to w pewnym sensie serce naszego sposobu prowadzenia działalności, które zwiększa skłonność do badań i innowacji oraz kieruje je w stronę wyborów odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.
Wykorzystując innowacyjne technologie i naturalne surowce, wyobrażamy sobie przestrzenie dla teraźniejszości i przyszłości, w których piękno jest wyrazem zrównoważonego rozwoju.
Dla nas zrównoważone projektowanie oznacza przede wszystkim budowanie równowagi, która szanuje wszystkie czynniki: począwszy od produktu, po procesy, ludzi, łańcuch dostaw, relacje z instytucjami i społecznością.

Projektujmy przyszłość za pomocą konkretnych działań

Spoglądamy w przyszłość i robimy to poprzez konkretne inicjatywy, takie jak bogaty plan inwestycyjny w nowe zakłady i maszyny w celu wsparcia zarówno zwiększonej produkcji, jak i poprawy wydajności środowiskowej. Jednym z przykładów jest renowacja i rozbudowa parku fotowoltaicznego w Fiorano. Dzięki tej rozbudowie, Laminam jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię swoich trzech pieców elektrycznych w godzinach dziennych całkowicie za pomocą energii słonecznej.

Stała poprawa naszego profilu emisji jest celem, do którego dążymy z determinacją. Od 2020 roku inwestujemy w badania nad najlepiej działającymi masami filtracyjnymi, wybierając najlepszy węgiel aktywny dostępny na rynku, co pozwoliło nam na posiadanie innowacyjnego systemu, który działa za pomocą redukcji termicznej i wykorzystuje działanie tych specjalnych systemów.

Podkreśleniem zrównoważonego rozwoju naszych instalacji jest możliwość regeneracji dużej części węgli: po wyczerpaniu są one częściowo regenerowane przez wyspecjalizowaną firmę i powracają jako media filtracyjne. Rezultatem jest system redukcji emisji , który nie wytwarza dodatkowego CO2 ani zanieczyszczeń.

Projektujmy przyszłość za pomocą konkretnych działań
Myśl globalnie, kupuj w sposób zrównoważony

Myśl globalnie, kupuj w sposób zrównoważony

Dla naszej firmy strategia zrównoważonego rozwoju nie może być kompletna ani w pełni skuteczna, jeśli nie obejmuje również polityki zaopatrzenia i wydajności łańcucha dostaw. Pamiętając o tym, uzyskaliśmy certyfikat ISO 20400 w zakresie zrównoważonych zamówień. Celem certyfikatu jest uruchomienie mechanizmów współpracy i ciągłego doskonalenia z dostawcami, kładąc duży nacisk na odpowiedzialność. W szczególności firma określa swoje oczekiwania wobec dostawców w kluczowych kwestiach, w tym śladu węglowego produktów, praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji i etyki biznesowej. Generuje to odpowiednie zachowanie ze strony wszystkich zainteresowanych, oparte na możliwości wpływania na cały łańcuch dostaw.

Uzyskany certyfikat jest kolejnym potwierdzeniem naszego zaangażowania w model biznesowy mający na celu ograniczenie naszego wpływu na terytorium, zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, tworzenie i wprowadzanie innowacji w naszych produktach w sposób zrównoważony środowiskowo oraz zwiększanie wydajności produkcji dzięki ocenie cyklu życia, która aktywnie angażuje wszystkie działy.

Zobowiązanie dla bardziej zrównoważonej produkcji

Jednym z naszych celów jest doskonalenie produktów i procesów poprzez zastosowanie konkretnych działań. Obecnie nasz model rozwoju przemysłowego osiąga najwyższe standardy w branży: od stopniowego odchodzenia od tradycyjnych źródeł energii, po efektywność zużycia, redukcję odpadów i odzysk, z myślą o obiegu zamkniętym, ze szczególnym naciskiem na ochronę różnorodności biologicznej.

Dla nas jest to jedyny konkretny sposób na zapewnienie zrównoważonego rozwoju dla przyszłych pokoleń. Wśród celów zrównoważonego rozwoju wyróżnia się cel zmniejszenia energochłonności produkcji.

Od kilku lat nasze laboratorium technologiczne zajmuje się badaniem i rozwojem mieszanek niskotopliwych, które nadają się do wypalania w znacznie niższych temperaturach niż mieszaniny konwencjonalne. Niższe temperatury pozwoliłyby jednocześnie na zastosowanie pieców o mniej złożonej charakterystyce izolacyjnej i oszczędności projektowe.

Zobowiązanie dla bardziej zrównoważonej produkcji
Certyfikaty

Certyfikaty

Firma Laminam uzyskała różne certyfikaty środowiskowe, produktowe i systemowe  potwierdzające wieloletnie wysiłki w celu zapewnienia wysokich standardów i usług, w relacji szacunku i synergii z naturą, mając na uwadze zrównoważony rozwój dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Raportu zrównoważonego rozwoju

Firma rozszerza swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój dzięki coraz bardziej zintegrowanemu i wieloczynnikowemu podejściu, koncentrując swoje inwestycje na trzech głównych kierunkach: środowisku, ludziach i terytorium.

Immagini
Skontaktuj się z nami

    Aplikuj teraz

    Kandydat ubiega się o stanowisko

      Aplikuj teraz

      Wysyłasz niezamówioną aplikację