Wybierz język: Poland / pl

Certyfikaty

Certyfikaty

Mierzalna jakość

Budowanie piękna, szanowanie ludzi i środowiska: ambitne, ale możliwe i wymierne zobowiązanie. Długa lista certyfikatów uzyskanych na przestrzeni lat jest dowodem na to, że podejmowane wysiłki prowadzą do obiektywnych zmian. Zrównoważony rozwój w działaniu”, który zawsze charakteryzował firmę i produkt.

Certyfikaty systemowe

Certyfikowany międzynarodowy system zarządzania jakością. Potwierdza on dbałość o wszystkie procesy w firmie.
Certyfikacja gwarantuje obecność systemu zarządzania poświęconego kontroli aspektów środowiskowych i wpływu na środowisko, w połączeniu z ciągłym poszukiwaniem zrównoważonego doskonalenia procesów.
Ślad węglowy organizacji Firma Laminam określiła ilościowo ślad węglowy organizacji zgodnie z normą referencyjną UNI EN 14064-1:2018.
Zrównoważone zakupy Pod koniec 2021 r. firma Laminam rozpoczęła podróż w kierunku zrównoważonego zarządzania środowiskowego, społecznego i łańcucha dostaw, mając na celu zbudowanie zrównoważonego łańcucha zakupów. Pierwszy kamień milowy został pomyślnie ukończony w maju 2022 r. wraz z przyznaniem Certyfikatu Dobrych Praktyk.
Certyfikacja C-TPAT (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) jest zarządzana przez amerykańską Agencję Ceł i Ochrony Granic (CBP), która poświadcza bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw. Odnosi się do bezpiecznych magazynów, kontroli dostępu personelu i kontroli bezpieczeństwa podwykonawców.
Certyfikaty produktów

Wszystkie produkty Laminam posiadają certyfikat EPD (deklaracja środowiskowa produktu).
Płyty Laminam spełniają kryteria CAM (Minimalne Kryteria Środowiskowe) wymagane do udziału w przetargach publicznych na nowe projekty budowlane, renowacyjne i konserwacyjne.
Laminam jest pierwszym producentem powierzchni ceramicznych, który otrzymał certyfikat NSF (American National Standard for Food Equipment) „Solid surfacing for food zone”. Wynik ten potwierdza przydatność płyt Laminam do użytku w kuchni, tj. jako powierzchnie przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością i płynami pochodnymi.
Laminam jest członkiem Green Building Council Italy, stowarzyszenia mającego na celu promowanie zmniejszenia negatywnego wpływu budynków i konstrukcji na środowisko. W tym kontekście istotne są certyfikaty LEED i BREEAM, międzynarodowe systemy mające na celu ocenę zrównoważonego rozwoju budynków w całym cyklu ich życia.
Laminam jest członkiem Green Building Council Italy, stowarzyszenia mającego na celu promowanie zmniejszenia negatywnego wpływu budynków i konstrukcji na środowisko. W tym kontekście istotne są certyfikaty LEED i BREEAM, międzynarodowe systemy mające na celu ocenę zrównoważonego rozwoju budynków w całym cyklu ich życia.
Laminam jest członkiem Green Building Council Italy, stowarzyszenia mającego na celu promowanie zmniejszenia negatywnego wpływu budynków i konstrukcji na środowisko. W tym kontekście istotne są certyfikaty LEED i BREEAM, międzynarodowe systemy mające na celu ocenę zrównoważonego rozwoju budynków w całym cyklu ich życia.
Płyty Laminam posiadają certyfikat Kosher Parve, co oznacza, że są zgodne z wymogami koszerności, gwarantując spożycie żywności odpowiedniej dla osób przestrzegających zasad żywieniowych religii żydowskiej.
Deklaracja zgodności dla MOCA (materiałów i przedmiotów mających kontakt z żywnością) jest niezbędna do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi higieny żywności.
Znak CCC (chiński certyfikat jakości) jest wymagany dla produktów sprzedawanych na rynku chińskim.
Francuski certyfikat UPEC gwarantuje stosowanie płyt stropowych o określonej wydajności w zależności od ich przeznaczenia.
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) certyfikował jakość płyt Laminam zgodnie z polskimi specyfikacjami.
W oparciu o zgodność z wymogami ochrony przeciwpożarowej określonymi w dyrektywie w sprawie wyposażenia morskiego (MED) 2014/90/UE, w tym z wymogami i normami testowymi określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/1158, płyty Laminam 3+ i 5 mogą być używane do zastosowań morskich.
Avis Technique n° 2.2/21-1808_V2 opublikowany w dniu 19 stycznia 2023 r.
Avis Technique n° 2.2/13-1567_V5 opublikowany w dniu 23 marca 2023 r.
Saudi Quality Mark: Certyfikacja systemu dla eksportu do Arabii Saudyjskiej.
Certyfikacja reakcji na ogień Laminam 5+ do stosowania w fasadach wentylowanych w Dubaju.
Firma Laminam zarejestrowała się na niemieckiej stronie internetowej DGNB, wprowadzając - oprócz wszystkich odniesień kolorystycznych - informacje zawarte w certyfikacie EPD dla wszystkich produktów, podzielonych według grubości i przeznaczenia. Jest to bardzo cenne narzędzie wykorzystywane w Niemczech głównie przez producentów, architektów i projektantów do wyboru produktów z EPD.
Immagini
Skontaktuj się z nami

    Aplikuj teraz

    Kandydat ubiega się o stanowisko

      Aplikuj teraz

      Wysyłasz niezamówioną aplikację