Wybierz język: Poland / pl

Pionier w Dziedzinie Etycznej i Ekologicznej Zrównoważoności w Rozwoju Korporacyjnym

czerwiec 2024
Corporate

Raport zrównoważonego rozwoju 2023

Laminam, lider w branży powierzchni ceramicznych, po raz kolejny udowodnił swoje zaangażowanie w zrównoważoność środowiskową i etykę biznesową, publikując najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Pomimo wyzwań rynkowych, Laminam osiągnął imponujące wyniki, w tym skonsolidowane przychody w wysokości 237,4 mln euro i EBITDA na poziomie 11%.

Zrównoważony Rozwój Skoncentrowany na Ludziach

Po latach izolacji spowodowanej pandemią Covid-19, Laminam na nowo odkrył znaczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. W 2023 roku zespół wznowił spotkania osobiste, sprzyjając kreatywności i współpracy. Takie podejście zaowocowało znaczącymi zatrudnieniami: 100 nowych miejsc pracy w lokalizacjach operacyjnych i 70 w filiach, zwiększając liczbę pracowników do 803, z czego 38% stanowią kobiety.

Firma zwiększyła inwestycje w szkolenia o 7% w porównaniu do poprzedniego roku i wprowadziła nowe programy socjalne mające na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy przyczyniły się do ciągłego spadku wskaźników wypadków.

 

Innowacyjne Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego

Laminam kontynuował inwestycje w projekty zrównoważonego rozwoju środowiskowego. W 2023 roku firma zakończyła modernizację elektrowni fotowoltaicznej w Fiorano Modenese i opracowała innowacyjny proces trigeneracji. Osiągnięto znaczące postępy w redukcji zużycia energii i wykorzystaniu materiałów odpadowych z innych branż.

Projekt “Woda” znacząco zmniejszył zużycie zasobów wodnych, ograniczając konsumpcję poniżej jednego metra sześciennego na tonę produkcji i zwiększając recykling wody. Ponadto, produkcja odpadów w włoskich zakładach zmniejszyła się o 26% w porównaniu do 2022 roku, z czego 99% odpadów sklasyfikowano jako niebezpieczne.

Model Rozwoju Cyrkularnego

Laminam wciela w życie nowoczesny model rozwoju przemysłowego oparty na cyrkularności i odpowiedzialności społecznej. Firma zobowiązuje się do tworzenia pozytywnego wpływu nie tylko na swoich pracowników, ale także na lokalną społeczność i środowisko.

Dzięki inkluzywnemu i zrównoważonemu podejściu, Laminam patrzy z optymizmem w przyszłość, udowadniając, że wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczny mogą iść w parze.

Immagini
Skontaktuj się z nami

    Aplikuj teraz

    Kandydat ubiega się o stanowisko

      Aplikuj teraz

      Wysyłasz niezamówioną aplikację